การกำหนดราคาและการวางแผน

จำนวนห้องพักที่คุณมี?
ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนจำนวนห้องพักของโรงแรมคุณ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าโรงแรมของคุณมีมากกว่า 150 ห้อง

ขั้นพื้นฐาน
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • ขั้นพื้นฐาน
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • ทั่วไป ช่วยเหลือ
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
Premium
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • Premium
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • Priority ช่วยเหลือ
 • เครื่องมือในการจองห้องพัก
 • ระบบช่องทางการชำระเงิน
 • ระบบการจัดการห้องพัก
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
ขั้นพื้นฐาน
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • ขั้นพื้นฐาน
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • ทั่วไป ช่วยเหลือ
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
Premium
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • Premium
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • Priority ช่วยเหลือ
 • เครื่องมือในการจองห้องพัก
 • ระบบช่องทางการชำระเงิน
 • ระบบการจัดการห้องพัก
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
ขั้นพื้นฐาน
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • ขั้นพื้นฐาน
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • ทั่วไป ช่วยเหลือ
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
Premium
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • Premium
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • Priority ช่วยเหลือ
 • เครื่องมือในการจองห้องพัก
 • ระบบช่องทางการชำระเงิน
 • ระบบการจัดการห้องพัก
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
ขั้นพื้นฐาน
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • ขั้นพื้นฐาน
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • ทั่วไป ช่วยเหลือ
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี
Premium
$ USD / รายเดือน
สำหรับ โรงแรม
 • Premium
 • เว็บไซต์สวยงาม
 • Priority ช่วยเหลือ
 • เครื่องมือในการจองห้องพัก
 • ระบบช่องทางการชำระเงิน
 • ระบบการจัดการห้องพัก
สมัครเพื่อทดลองใช้ฟรี