Báo giá dịch vụ

Khách sạn của bạn có bao nhiêu phòng?
Kéo thanh để thay đổi số phòng. Liên hệ với chúng tôi nếu khách sạn của bạn có hơn 150 phòng

Gói Cơ bản
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cơ bản
 • Trang web riêng
 • Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cao cấp
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cao cấp
 • Trang web riêng
 • Được hỗ trợ ưu tiên Hỗ trợ
 • Đặt phòng qua trang web
 • Cổng thanh toán an toàn
 • Quản lý kênh bán phòng
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cơ bản
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cơ bản
 • Trang web riêng
 • Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cao cấp
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cao cấp
 • Trang web riêng
 • Được hỗ trợ ưu tiên Hỗ trợ
 • Đặt phòng qua trang web
 • Cổng thanh toán an toàn
 • Quản lý kênh bán phòng
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cơ bản
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cơ bản
 • Trang web riêng
 • Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cao cấp
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cao cấp
 • Trang web riêng
 • Được hỗ trợ ưu tiên Hỗ trợ
 • Đặt phòng qua trang web
 • Cổng thanh toán an toàn
 • Quản lý kênh bán phòng
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cơ bản
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cơ bản
 • Trang web riêng
 • Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ
Gói Cao cấp
$ USD / tháng
cho khách sạn
 • Gói Cao cấp
 • Trang web riêng
 • Được hỗ trợ ưu tiên Hỗ trợ
 • Đặt phòng qua trang web
 • Cổng thanh toán an toàn
 • Quản lý kênh bán phòng
TRẢI NGHIỆM THỬ MIỄN PHÍ